Vi har numera RABATT-SYSTEM
på behandlingarna;

  • boka 5 behandlingar under en 3 månaders period, så får du 25% rabatt på den 5:e behandlingen.

eller

  • boka 10 behandlingar under en 6 månaders period, så får du 25% rabatt på den 5:e och 50% på den 10:e behandlingen.
  • Gäller dock inte på duo-behandlingar - dvs när ni är två eller fler under samma behandlingstid.