ÖRONAKUPUNKTUR
Behandlingstid ca 45-60 min.


En behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. 

Exempel på tillstånd som kan behandlas:

  • Spännningar / Smärta
  • PMS  (PreMenstruella Syndrom)
  • Klimakteriebesvär (värk, vallningar etc.)
  • Nedstämdhet
  • Trötthet
  • Oro, Ångest, Sömnstörninga
  • Stress
  • Beroendeproblem (mat, tobak, alkohol, droger etc. 

Dessa är bara en liten del av det som öronakupunkturen kan behandla. De första två veckorna är det bra att komma 1-3 ggr/vecka till öronakupunkturbehandling. Därefter kan du komma glesare.

Vid behandling sätts fem nålar i varje öra (vid behov även tilläggspunkter). Nålarna sitter kvar i ca 30 min. Vid gruppbehandling något längre behandlingstid.
Under behandlingen bjuds stillsam musik och mjuk hand- eller ansiktsmassage.  
Eller guidad lätt, positiv meditation.
 
Om man är stickrädd och eller allergisk finns kulplåster med magneter.
  
Övrig information:

Efter behandlingen upplevs ofta ett lugn, lite sömnig (avslappnad) och nedsatt reaktionsförmåga.
Vissa kan känna lite yrsel då kroppen utsätts för en rejäl rensning, man kan även reagera med försämring av sin problematik den första tiden efter behandlingen. 

LUGN! Detta är helt normalt!

Drick gärna ljummet eller varmt vatten efter behandlingen för att påskynda utrensningen.
En del mediciner (bensodiazepiner, kortison, viss värkmedicin) bromsar effekten av behandlingen. Även kaffe och rökning före behandlingen kan minska effekten.


Hur många behandlingar krävs?
Varje person behandlas utifrån sin egen problematik och får en individanpassad behandling.
Förenklat behövs ca 5-15 behandlingar, därefter kan enstaka stödbehandlingar ges månadsvis- eller kvartalsvis efter avslutad behandlingsåtgärd.
Har akupunkturen inte gett någon effekt efter 5-6 gånger avbryts i regel behandlingen.